• Odbierz prezent
Bowim: Zawarcie przez Emitenta umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. (2021-03-16 08:25)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-16
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Zawarcie przez Emitenta umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki BOWIM S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 marca 2021 roku powziął informację o podpisaniu z dniem 15 marca 2021 roku Umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A. (dalej: „Bank”).

Przedmiotem Umowy z Bankiem jest kredyt odnawialny w wysokości 2.183.000,00 EUR do wykorzystania na płatności z tytułu akredytyw w walucie EUR. Emitent może wykorzystać kredyt do dnia 14.03.2023 r. z zastrzeżeniem ważności akredytyw do dnia 07.03.2023 r. Ostatecznym dniem spłaty należności Banku z tytułu umowy jest 15.03.2023 r.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią:
- Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych stanowiącej 80% kwoty kredytu po przeliczeniu na złote według średniego kursu NBP,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Warunkiem udostępnienia kredytu jest skuteczne ustanowienie zabezpieczeń przewidzianych Umową.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-16Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-03-16Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk