• Odbierz prezent
Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok (2021-03-15 11:47)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok wyniosły 1.205.732 tys. PLN, co stanowi spadek o 97.231 tys. PLN w stosunku do roku poprzedniego.
Skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok wyniósł 28.268 tys. PLN, co stanowi wzrost o 12.741 tys. PLN w stosunku do roku poprzedniego.
Skonsolidowany wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok wyniósł 17.532 tys. PLN, co stanowi wzrost o 14.337 tys. PLN w stosunku do roku poprzedniego.

Zmiana poziomu przychodów netto ze sprzedaży związana jest głównie z utrzymującymi się w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku spadkami cenowymi oraz wpływem epidemii COVID-19 na rynek na którym działa Emitent. Spółka odnotowała spadek wolumenu zamówień w okresie drugiego i trzeciego kwartału 2020 r., zniwelowany dużym popytem w czwartym kwartale co w efekcie jedynie w drobnym stopniu przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali.

Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennej sytuacji rynkowej w 2020 roku

Zarząd Spółki informuje również, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok będzie podlegało badaniu biegłego rewidenta. Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany poziomu skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-03-15Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk