• Odbierz prezent
Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2021 r. (2021-10-26 09:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr37/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za III kwartały 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Emitent" lub „Spółka") informuje, o wstępnych, szacunkowych przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Spółki za III kwartały 2021 r.

Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Emitenta za III kwartały 2021 r. wyniosły 1.728.770 tys. zł, co stanowi wzrost o 815.052 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Jednostkowy zysk operacyjny Emitenta za III kwartały 2021 r. wyniósł 204.314 tys. zł, co stanowi wzrost o 191.671 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Jednostkowy wynik finansowy netto Emitenta za III kwartały 2021 r. wyniósł 136.483 tys. zł, co stanowi wzrost o 132.436 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wzrost przychodów netto ze sprzedaży związany jest głównie z dużym popytem na wyroby stalowe oraz dużą dynamiką cen we wskazanym okresie.
Wzrost wyników finansowych jest efektem właściwego wykorzystania zmiennych - sytuacji rynkowej oraz cen wyrobów stalowych.

Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie dysponuje wstępnymi wynikami skonsolidowanymi za III kwartały 2021 r.

Ostateczne dane finansowe zostaną przekazane do wiadomości publicznej zgodnie z terminami przekazywania raportów okresowych w 2021 r., o których mowa w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 08.01.2021 r.

Publikacja powyższej informacji jest konsekwencją znaczącej zmiany przychodów i wyników finansowych Emitenta we wskazanym wyżej okresie.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-10-26Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk