• Odbierz prezent
Bowim: Podpisanie przez Emitenta Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (2021-02-15 11:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-15
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie przez Emitenta Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 lutego 2021 roku powziął informacje o podpisaniu z dniem 15 lutego 2021 roku Umowy Wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej: „Bank”).

Przedmiotem Umowy z Bankiem jest linia wieloproduktowa w ramach której Emitent może się zadłużać do łącznej kwoty 10.000.000 PLN z możliwością wykorzystania w formie:
- Kredytu obrotowego w rachunkach bankowych o charakterze odnawialnym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z sublimitem w wysokości 10.000.000 PLN z ostatecznym terminem spłaty do dnia 08.02.2023 r. lub,
- Kredytu obrotowego w rachunkach kredytowych o charakterze odnawialnym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności z sublimitem w wysokości 10.000.000 PLN z ostatecznym terminem spłaty do dnia 08.02.2023 r. lub,
- Gwarancji bankowych z terminem nieprzekraczającym 08.02.2023 z sublimitem w wysokości 10.000.000 PLN lub,
- Akredytyw dokumentowych z terminem nieprzekraczającym 08.02.2023 r. z sublimitem w wysokości 10.000.000 PLN.

Zabezpieczenie spłaty należności Banku stanowią:
- Gwarancja udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych stanowiącej 80% przyznanej kwoty kredytu,
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego,
- Hipoteka umowna do kwoty 3.000.000 PLN na nieruchomości objętej KW nr BI1B/00156183/2.

Warunkiem udostepnienia limitu jest złożenie wniosku o udzielenie gwarancji przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-15Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-02-15Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk