• Odbierz prezent
Bowim: Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A. (2021-03-18 14:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Bowim” S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. Spółka powzięła informację o podpisaniu dziesięciu umów ramowych pomiędzy Emitentem, spółką zależną Passat-Stal S.A. (podmioty te łącznie zwane dalej „Sprzedawcą”) oraz spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z siedzibą w Warszawie (dalej: „Kupujący”, „PGNiG S.A.”) w zakresie dostawy rur okładzinowych oraz wydobywczych wraz z osprzętem dla potrzeb prac realizowanych przez PGNiG S.A.

Zawarte umowy ramowe określają warunki dotyczące zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone przez Zamawiającego Sprzedawcy jako jednemu z wykonawców w trakcie obowiązywania umów ramowych (tj. w okresie 36 miesięcy począwszy od daty podpisania umów ramowych).

Zakres i wysokość kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie konkretnego zamówienia wykonawczego zostanie określona każdorazowo w umowie wykonawczej.

Zamawiający ma prawo w każdym czasie rozwiązać ze Sprzedawcą Umowę Ramową w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia w tym przedmiocie, w przypadku gdy Sprzedawca z własnej winy nie wykona lub nienależycie wykona dwie odrębne umowy wykonawcze zawarte w ramach umowy ramowej.

W przypadku złożenia przez Zamawiającego zamówień publicznych na wszystkie przedmioty określone w umowach ramowych łączna kwota zleceń szacowana jest na 60 mln PLN powiększone o podatek VAT.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-03-18Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk