• Odbierz prezent
Bowim: Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (2021-02-22 15:22)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-02-22
Skrócona nazwa emitenta
Bowim
Temat
Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Bowim S.A. (dalej: „Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 22.02.2021 r. powziął informacje o podpisaniu z dniem 22.02.2021 r. aneksu do Umowy Linii Wielocelowej z dnia 05.09.2013 r. wraz z późniejszymi zmianami z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: „Bank”).

Zgodnie z zawartym aneksem wydłużony został okres obowiązywania Umowy do dnia 15.02.2023 r. Na rzecz Banku zmieniono zabezpieczenie w postaci oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 Emitenta, na rzecz weksla in blanco z wystawienia Emitenta oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1, pkt. 6 Kpc z nieruchomości i środków trwałych należących do spółki zależnej Passat-Stal S.A.
a stanowiących już zabezpieczenie udzielonego finansowania.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Niniejszy raport ma związek z następującym raportem Emitenta:
- Raport bieżący nr 16/2019 z dnia z 31.05.2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
BowimHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200Sosnowiec
(kod pocztowy)(miejscowość)
Niwecka1E
(ulica)(numer)
+48 32 39 29 300+48 32 39 29 380
(telefon)(fax)
firma@bowim.plwww.bowim.pl
(e-mail)(www)
645-22-44-873277486060
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-22Jacek RożekWiceprezes Zarządu
2021-02-22Jerzy WodarczykWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk