• Odbierz prezent
BOŚ bank

17 marca Bank Ochrony Środowiska przedstawił wyniki finansowe za 2019 r. W 2019 r. bank uzyskał rekordowy wynik odsetkowy w wysokości 420 mln zł. Zysk netto był o 13% wyższy niż przed rokiem.

 

17 marca przed sesją na GPW BOŚ opublikował raport roczny za 2019 r.

W 2019 r. przychody z tytułu odsetek wyniosły 627,6 mln zł wobec 628,3 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 420 mln zł i był wyższy o 9,3% niż w poprzednim roku. Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 132,1 mln zł wobec 135 mln zł przed rokiem. Wynik z tytułu opłat i prowizji był wyższy o 0,5% niż rok wcześniej i wyniósł 98,4 mln zł. W 2019 r. BOŚ wypracował zysk netto w wysokości 72 mln zł wobec 63,7 mln zł w poprzednim roku, co stanowi wzrost o 13% rok do roku. Wskaźnik ROE banku wyniósł 3,3% wobec 3,2% w 2018 r.

Bank poinformował, że w związku z wyrokami TSUE utworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi hipotecznymi oraz zwroty prowizji z tytułu przedterminowej spłaty kredytów detalicznych o łącznej wartości 27,9 mln zł. Zysk netto bez uwzględniania tych czynników wyniósłby 107,9 mln zł.

W 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4,59 mld zł, co stanowi wzrost o 81% wobec poprzedniego roku.

W pierwszej godzinie wtorkowej sesji na GPW kurs akcji BOŚ był notowany na plusie sięgającym 6%, jednak szybko nastąpiła realizacja zysków.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk