• Odbierz prezent
BOŚ Bank

13 sierpnia bank BOŚ przedstawił wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Były one najlepsze od 10 lat.

 

13 sierpnia przed sesją na GPW bank BOŚ opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 313,98 mln zł wobec 315,08 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 70,59 mln zł wobec 70,2 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2019 r. BOŚ wypracował zysk netto w wysokości 44,1 mln zł wobec 34,18 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 29,1%.

W sprawozdaniu zarząd poinformował, że w II kwartale zarówno zysk netto, jak i wynik odsetkowy były najwyższe w ostatnim dziesięcioleciu. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 106,7 mln zł wobec 102,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Stanowi to wzrost o 14% rok do roku. W II kwartale bank osiągnął zysk netto w wysokości 27,04 mln zł wobec 17,83 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 51,6%.

W I półroczu 2019 r. nastąpiła znacząca poprawa wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE), który wyniósł 3,7% wobec 3,2% rok wcześniej. Koszty pracownicze uległy obniżeniu o 4,4% wobec I półrocza 2018 r. Wzrosła sprzedaż kredytów. W I półroczu 2019 r. bank udzielił o 86,8% więcej kredytów i pożyczek niż rok wcześniej.

Na początku wtorkowej sesji na GPW cena akcji banku BOŚ wzrosła o 2,84%.

Czytaj także: BOŚ Bank – dobre wyniki i ambitne plany. Akcje w górę

15 maja bank BOŚ przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one lepsze niż w ubiegłym roku. Bank przedstawił także plany na przyszłość. Co udało się osiągnąć w 1 kwartale?   15 maja przed sesją na GPW, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przy.. Czytaj
BOŚ Bank – dobre wyniki i ambitne plany. Akcje w górę


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk