• Odbierz prezent
BOŚ SA: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok (2021-04-20 15:45)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr12/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA
Temat


Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresoweTreść raportu:

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że raport roczny BOŚ S.A. oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej BOŚ za 2020 rok, których termin opublikowania Bank wyznaczył na 30 kwietnia 2021 r. (raport bieżący nr 6/2021 z dnia 2 marca 2021 r.), zostanie opublikowany w dniu 29 kwietnia 2021 r.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20
Wojciech Hann

Prezes Zarządu
2021-04-20
Arkadiusz Garbarczyk
Wicewprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk