• Odbierz prezent
BOŚ SA: Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok (2021-03-02 11:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), w nawiązaniu do raportu nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., informuje, że jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BOŚ za 2020 rok, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych pierwotny termin publikacji wyżej wymienionych raportów rocznych za 2020 r. został ustalony na dzień 18 marca 2021 roku.
Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-02
Wojciech Hann
Wiceprezes Zarządu, kierujący pracami Zarządu Banku


2021-03-02
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk