• Odbierz prezent
BOŚ SA: Szacunkowe koszty związane z konwersją kredytów CHF (2021-03-19 14:57)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Szacunkowe koszty związane z konwersją kredytów CHF
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. dokonał szacunkowej analizy kosztów związanych z przewalutowaniem kredytów lub pożyczek zabezpieczonych hipotecznie denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej na warunkach zaproponowanych przez Przewodniczącego KNF.

Łączny koszt wdrożenia ugód został oszacowany na poziomie 400 mln PLN i zawiera dodatkowe koszty na pokrycie ryzyk prawnych obejmujących potencjalne pozwy klientów, którzy nie skorzystają z propozycji Banku.

Decyzję o przystąpieniu Banku do programu ugód według propozycji Przewodniczącego KNF podejmą akcjonariusze na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 marca 2021 r.


Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).


MESSAGE (ENGLISH VERSION)BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19
Wojciech Hann
Prezes Zarządu
2021-03-19
Arkadiusz Garbarczyk
Wiceprezes Zarządu, pierwszy zastępca Prezesa Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk