• Odbierz prezent
BOŚ SA: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy (2021-03-30 13:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia:2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”), zwołane na dzień 30 marca 2021 r., podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZ. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Banku, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej).

Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, zostały przez NWZ podjęte – ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz, że nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.
Załączniki
PlikOpis
Uchwały podjęte na NWZ_30_03_2021 do przerwy.pdfUchwały podjęte na NWZ w dniu 30.03.2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żelazna32
(ulica)(numer)
22 543 34 34
(telefon)(fax)
bos@bosbank.plwww.bosbank.pl
(e-mail)(www)
527-020-33-13006239498
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-30
Wojciech Hann
Prezes Zarządu
2021-03-30Robert KasprzakWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk