• Odbierz prezent
BOŚ - wyniki finansowe
Z artykułu dowiesz się:

- O wynikach finansowych BOŚ S.A. za I półrocze 2017 r.

Bank Ochrony Środowiska S.A. opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.

Zysk netto wyniósł w I półroczu 2017 r. ok. 43,4 mln zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego Bank poniósł ok. 11,7 mln zł straty. Na jedną akcję przypadało 0,69 zł zysku w I półroczu 2017 r. oraz 0,51 zł straty w I półroczu 2016 r.

Poprawa wyniku finansowego miała miejsce przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu odsetek i o podobnym charakterze. W I półroczu 2017 r. wyniosły one ponad 339,5 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku wynosiły niespełna 347,5 mln zł.

Całkowite dochody wyniosły niemal 61,1 mln zł w I półroczu 2016 r. W analogicznym okresie poprzedniego roku była to kwota ponad (-)25,2 mln zł.

Posiadane przez Bank aktywa zmniejszyły się z ponad 20,8 mld zł na koniec grudnia 2016 r., do ponad 19,9 mld zł na koniec czerwca 2017 r.

Przepływy pieniężne Banku z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej były ujemne w I półroczu 2017 r.

Kurs akcji BOŚ 21-09-2017

 

Około godziny 11:40 kurs akcji BOŚ zyskiwał 5%.

Akcje BOŚ S.A., notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksów WIG-banki oraz sWIG80.

 

źródło grafiki głównej: pixabay.com


Kamil Marszycki

Analityk finansowy specjalizujący się w rynkach akcyjnych. Zainteresowany finansami behawioralnymi i wpływem rachunkowości na wycenę spółek. Wyznaje zasadę głoszącą, że nawet w najgorszych sytuacjach można odnaleźć perspektywę osiągnięcia sukcesu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk