• Odbierz prezent
BOŚ bank

12 sierpnia BOŚ opublikował wyniki finansowe. W II kwartale zysk netto był niższy o 40% niż przed rokiem. Wzrósł natomiast wynik prowizyjny banku.

 

12 sierpnia przed sesją na GPW Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 98,2 mln zł wobec 107 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 8% rok do roku. Wzrósł natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji. Wyniósł on 31,8 mln zł wobec 25 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 26% rdr. Bank zakończył II kwartał zyskiem netto w wysokości 16,1 mln zł wobec 27 mln zł przed rokiem. Osiągnięty zysk był niższy o 40% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odpisy wyniosły 40,3 mln zł i były wyższe o 29% niż rok wcześniej.

W I połowie 2020 r. bank utworzył rezerwę na pogorszenie jakości portfela kredytowego z powodu pandemii koronawirusa w kwocie 8 mln zł, a także dodatkową rezerwę na ryzyko związane z kredytami walutowymi zabezpieczonymi hipotecznie oraz na przedterminowe spłaty kredytów detalicznych w łącznej wysokości 9,4 mln zł.

W całym I półroczu 2020 r. zysk netto wyniósł 39,7 mln zł. Był on o 10% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Bank szacuje, że w całym 2020 r. obniżka stóp procentowych wpłynie na obniżenie wyniku odsetkowego łącznie o około 48-63 mln zł.

W pierwszych godzinach środowej sesji na GPW akcje BOŚ są notowane na minusie o 1,27%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk