• Odbierz prezent
BOŚ bank

14 listopada BOŚ przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Okazały się one lepsze niż przed rokiem, jednak zysk netto okazał się niższy.

 

14 listopada przed sesją na GPW Bank Ochrony Środowiska opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale wynik z tytułu odsetek wyniósł 105,3 mln zł wobec 99,9 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 5,3% rok do roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 22,7 mln zł wobec 21,36 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 6,3% rok do roku. W trzecim kwartale BOŚ osiągnął zysk netto w wysokości 23,5 mln zł wobec 24,49 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był niższy o 4% niż przed rokiem.

W pierwszych trzech kwartałach 2019 r. wynik odsetkowy wyniósł 314,9 mln zł wobec 282,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 11,5% rok do roku. Wynik z prowizji wyniósł 74,9 mln zł wobec 73,6 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 1,8% rok do roku. W trzech kwartałach 2019 r. bank wypracował zysk netto w wysokości 67,6 mln zł wobec 58,7 mln zł, co stanowi wzrost o 15,3% rok do roku.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 3,4 mld zł. Była ona wyższa o 99,3% niż rok wcześniej. Kwota nowych kredytów i pożyczek udzielonych w segmencie proekologicznym wyniosła 1,2 mld zł, co stanowi wzrost o 73,2% rok do roku.

Na otwarciu czwartkowej sesji na GPW kurs akcji BOŚ wzrósł o 0,57%. W pierwszej połowie sesji  cena akcji banku wynosi 7 zł, co stanowi spadek o 0,85%.

Czytaj także: BOŚ z wynikami finansowymi. Takich nie było od 10 lat!

13 sierpnia bank BOŚ przedstawił wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Były one najlepsze od 10 lat.   13 sierpnia przed sesją na GPW bank BOŚ opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Przychody z tytułu odsetek wyniosły 313,98 mln zł wobec 315,08 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego .. Czytaj
BOŚ z wynikami finansowymi. Takich nie było od 10 lat!


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk