• Odbierz prezent
BOŚ prezentuje wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Zysk netto wyższy o 38%

13 maja Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. Okazały się one wyższe niż przed rokiem. Zysk netto banku wzrósł o 38%.

 

13 maja przed sesją na GPW BOŚ opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. W I kwartale wynik z tytułu odsetek wyniósł 103 mln zł, tak samo jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 29,7 mln zł wobec 27 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 10% rok do roku. W I kwartale BOŚ wypracował zysk netto w wysokości 23,6 mln zł wobec 17,1 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 38% rok do roku.

Odpisy wyniosły 22,7 mln zł i były wyższe o 186% niż rok wcześniej. W I kwartale bank utworzył rezerwę na zwroty prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów w wysokości 1,2 mln zł.

Według szacunków banku, dotychczasowe obniżki stóp procentowych wpłyną na obniżenie wyniku odsetkowego w 2020 roku, w stosunku do wartości planowanych, o około 35-50 mln zł.

W okresie I kwartału  bank udzielił nowych kredytów i pożyczek na kwotę 576,9 mln zł, o 48,8% mniej niż rok wcześniej. Sprzedaż klientom instytucjonalnym zmniejszyła się o 54,5%. Sprzedaż klientom indywidualnym wzrosła natomiast o 28,2%.

W I kwartale kwota nowych kredytów proekologicznych wyniosła 319 mln zł i była o 49,3% mniejsza niż rok wcześniej. 86% nowych kredytów proekologicznych dotyczyło klientów instytucjonalnych.

W pierwszej godzinie handlu na GPW kurs akcji BOŚ wzrósł o ponad 5%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk