• Odbierz prezent
BOŚ Bank

15 maja bank BOŚ przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one lepsze niż w ubiegłym roku. Bank przedstawił także plany na przyszłość. Co udało się osiągnąć w 1 kwartale?

 

15 maja przed sesją na GPW, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) przedstawił wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Przychody banku z tytułu odsetek wyniosły 153,86 mln zł wobec 154,73 mln zł rok w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 102,86 mln zł wobec 88,85 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 15,8% rok do roku.

Przychody z tytułu opłat i prowizji wyniosły 36,25 mln zł wobec 36,26 mln zł w 1 kwartale 2018 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 26,97 mln zł wobec 27,12 mln zł rok wcześniej i był niższy o 0,6%.

Zysk netto przypadający na udziałowców jednostki dominującej wyniósł 17,1 mln zł wobec 16,3 mln zł rok wcześniej. Był to wzrost o 4,5%.

W raporcie podkreślono, że wynik 1 kwartału został obciążony jednorazową składką roczną BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków w wysokości 29,3 mln zł. Składka ta była wyższa o 14,9 mln zł niż w ubiegłym roku.

W raporcie poinformowano, że bank BOŚ po wdrożeniu restrukturyzacji kosztowej, optymalizacji bilansu oraz poprawy pozycji kapitałowej i płynnościowej, wchodzi w etap zrównoważonego rozwoju. W wyniku skutecznie przeprowadzonej restrukturyzacji BOŚ osiągnął w 1 kwartale:

- wzrost zysku netto o 4,5%

- najlepszy kwartalny wynik odsetkowy w historii banku,

- wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,3%,

- istotne zmniejszenie ogólnych kosztów administracyjnych,

- zmniejszenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu 60,2% (o 3,3 p.p. w relacji do poziomu z 2018 r.),

- bezpieczną bazę kapitałową - łączny współczynnik kapitałowy Grupy wyniósł 17,28% na koniec 1 kwartału 2019 roku,

- obniżenie kosztów ryzyka banku do poziomu 0,84% za ostatnie 12 miesięcy.

- wzrost sprzedaży kredytów - bank udzielił o 90,3% więcej kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) niż w 1 kwartale 2018 roku.

W 1 kwartale 2019 roku agencja Fitch Ratings Ltd podwyższyła ocenę ratingową banku BOŚ.

Realizowana strategia rozwoju banku zakłada następujące cele na 2021 r.: zysk netto powyżej 180 mln zł, ROE powyżej 7,7%, C/I poniżej 47%.

Wyniki banku ucieszyły inwestorów. W trakcie środowej sesji na GPW cena akcji BOŚ wzrosła o ponad 5%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk