• Odbierz prezent
Boryszew

29 listopada Boryszew przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Przychody okazały się wyższe niż przed rokiem, jednak znacznemu obniżeniu uległ zysk spółki.

 

29 listopada przed sesją na GPW spółka Boryszew opublikowała wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale Boryszew uzyskał przychody na poziomie 1,6 mld zł wobec 1,4 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 42,1 mln zł wobec 43,4 mln zł rok wcześniej. W trzecim kwartale zysk netto z działalności kontynuowanej spadł do poziomu 15,6 mln zł wobec 43,1 mln zł przed rokiem. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,04 mln zł wobec 23,7 mln zł w ubiegłym roku.

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 r. Boryszew uzyskał przychody w wysokości 4,8 mld zł wobec 4,7 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku, co stanowi wzrost o 2,2% rok do roku. W tym czasie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 178,5 mln zł wobec 200,3 mln zł przed rokiem. W okresie trzech kwartałów 2019 r. Boryszew osiągnął zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 90,2 mln zł wobec 150,7 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61,9 mln zł wobec 98,5 mln zł rok wcześniej.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. przychody segmentu Motoryzacja spadły do 1,35 mld zł z poziomu 1,43 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA tego segmentu wyniosła 320,6 mln zł wobec 311,2 mln zł rok wcześniej.

W tym okresie przychody segmentu Metale wyniosły 3,1 mld zł wobec 2,9 mld zł przed rokiem. Spółka poinformowała, ze wzrost przychodów segmentu Metale w dużym stopniu był związany z ujęciem w wynikach przychodów przejętej Grupy Kapitałowej Alchemia. EBITDA tego segmentu wyniosła 222,1 mln zł wobec 226,4 mln zł rok wcześniej.

W okresie trzech kwartałów 2019 r. przychody segmentu Chemia uległy obniżeniu do poziomu 191,5 mln zł wobec 210,9 mln zł przed rokiem. EBITDA tego segmentu wyniosła 10,2 mln zł wobec 10,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Przychody segmentu Pozostałe wyniosły 151,5 mln zł wobec 167,3 mln zł rok wcześniej. EBITDA tego segmentu spadła do poziomu 5,8 mln zł w porównaniu do 14,1 mln zł przed rokiem.

W trakcie piątkowej sesji na GPW kurs akcji spółki Boryszew traci 0,7%.

Czytaj także: Boryszew przedstawia wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Drugi kwartał korzystniejszy dla spółki

17 września spółka Boryszew przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Jak kształtowały się przychody i wyniki w poszczególnych segmentach działalności? Co wpłynęło na wyniki osiągnięte przez spółkę?   17 września w godzinach wieczornych spółka Boryszew opublikowała wyniki finansowe za I .. Czytaj
Boryszew przedstawia wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 r. Drugi kwartał korzystniejszy dla spółki


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk