• Odbierz prezent
Boryszew

25 kwietnia spółka Boryszew przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Były one słabsze niż w poprzednim roku. Pozytywnym zaskoczeniem dla rynku jest natomiast Segment Metali.

 

25 kwietnia wieczorem spółka Boryszew opublikowała raport roczny za 2018 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 6,1 mld zł wobec 6,3 mld zł rok wcześniej. Był to spadek o 3%. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 229,6 mln zł wobec 335,4 mln zł w 2017 r. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 144,5 mln zł wobec 201,6 mln zł w poprzednim roku. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 71,35 mln zł wobec 173 mln zł w 2017 r. Zysk przypadający na akcję to 0,34 zł wobec 0,80 zł w 2017 r.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że rok 2018 r. był pełen wyzwań dla spółki ze względu na zmienne warunki w otoczeniu rynkowym. Ze względu na nowe procedury unijne dotyczące testowania spalania i emisji szkodliwych substancji, nastąpił istotny spadek produkcji samochodów od września 2018 r., który utrzymywał się do końca roku. Przełożyło się to na wynik Segmentu Motoryzacji w Grupie Boryszew. Zarząd spółki dostrzega jednak potencjał rynku samochodów elektrycznych, który może wywrzeć pozytywny wpływ na ten segment w kolejnych okresach.

Grupa Boryszew w 2018 r. osiągnęła natomiast najwyższy wynik  w Segmencie Metali. Był to jednocześnie rekordowy wynik w historii Grupy Impexmetal. Zysk operacyjny Impexmetalu wzrósł o 30%. Zysk operacyjny Walcowni Metali Dziedzice i Baterpolu wzrósł o 20%.

Szczególnie istotne dla Grupy jest zwiększanie mocy produkcyjnych w obszarze aluminium. Szacuje się wzrost popytu na wyroby z tego metalu m in. w branży motoryzacyjnej. W związku z tym rozpoczęto w Hucie Aluminium Konin realizację programu inwestycyjnego na lata 2019-2022 o wartości 430 mln zł, co przyniesie istotne zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu w obszarze wlewków i wyrobów walcowanych.

 

O spółce

Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Specjalizuje się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Prowadzi swą działalność za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych i centrów badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w Europie, Azji i obu Amerykach. Spółka jest obecna na GPW od 1996 r.

 

W połowie piątkowej sesji na GPW kurs akcji spółki znajduje się na niewielkim plusie w okolicach 0,3%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk