• Odbierz prezent
Boryszew z wynikami finansowymi za III kwartał 2020 r. Jest to trudny okres dla spółki

30 listopada Grupa Boryszew opublikowała wyniki finansowe za III kwartał. Uległy one znaczącemu obniżeniu.

 

30 listopada przed sesją na GPW Grupa Boryszew opublikowała wyniki kwartalne. W III kwartale przychody wyniosły 1,41 mld zł wobec 1,57 mld zł w analogicznym okresie minionego roku. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 103,6 mln zł w porównaniu do 42,1 mln zł zysku przed rokiem. Boryszew zakończył III kwartał stratą  netto w wysokości 116,5 mln zł wobec 9 mln zł zysku rok wcześniej.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. przychody wyniosły 4,21 mld zł wobec 4,79 mld zł przed rokiem. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 35,8 mln zł wobec 178,5 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 115,1 mln zł w porównaniu do 61,9 mln zł zysku w porównywalnym okresie ubiegłego roku.

Boryszew obecnie negocjuje umowy kredytowe z bankami ze względu na obniżenie wymaganych wskaźników, które zostało spowodowane dokonaniem odpisu w poczet rezerw na potencjalne dodatkowe ryzyko związane z toczącymi się postępowaniami podatkowymi w spółkach grupy.

W pierwszych godzinach poniedziałkowej sesji na GPW kurs akcji spółki jest notowany na lekkim minusie o 0,52%.

Notowania: Boryszew SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BRS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk