• Odbierz prezent
Boryszew z wynikami finansowymi za I kwartał 2020 r.

29 czerwca Grupa Boryszew opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Wśród istotnych czynników wpływających na wyniki spółki były m. in. sytuacja związana z pandemią koronawirusa, spadek sprzedaży samochodów w Europie i uwzględnienie w wynikach przejętej grupy Alchemia.

 

29 czerwca w godzinach wieczornych spółka Boryszew opublikowała raport finansowy za I kwartał 2020 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,57 mld zł wobec 1,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 4,6% rok do roku. Zysk z działalności wyniósł 31,9 mln zł wobec 48,5 mln zł rok wcześniej. Grupa Boryszew zakończyła I kwartał 2020 r. stratą netto w wysokości 38,1 mln zł wobec zysku wynoszącego 24,3 mln zł przed rokiem. Strata z działalności kontynuowanej wyniosła 37,7 mln zł wobec 25,7 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Strata netto jednostki dominującej wyniosła 35,1 mln zł wobec 15,6 mln zł rok wcześniej. W I kwartale 2020 r. EBITDA wyniosła 80,6 mln zł wobec 90 mln zł przed rokiem.

Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki Grupy Boryszew był spadek sprzedaży samochodów w Europie. W I kwartale przychody segmentu Motoryzacja wyniosły 445,7 mln zł wobec 449,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA tego segmentu wyniosła 6,4 mln zł wobec 20,5 mln zł przed rokiem.

Przychody segmentu Metale wyniosły 1,05 mld zł wobec 907,1 mln zł rok wcześniej, a EBITDA tego segmentu 69,3 mln zł wobec 58 mln zł rok wcześniej. Wzrost przychodów segmentu Metale był w dużym stopniu związany z ujęciem w wynikach przejętej Grupy Alchemia w kwocie 215,9 mln zł. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki tego segmentu był wzrost popytu na produkty segmentu Metale przy jednoczesnym spadku cen metali (miedzi, cynku, ołowiu i aluminium) oraz wyższe niż przed rokiem marże w tym segmencie.

Segment Chemia odnotował niższe przychody przy niższych wolumenach sprzedaży, przede wszystkim z powodu ograniczenia produkcji w I kwartale z powodu pandemii. Przychody segmentu Chemia wyniosły 60 mln zł wobec 73 mln zł przed rokiem, a EBITDA tego segmentu 5,4 mln zł wobec 3,5 mln zł przed rokiem. W I kwartale rozpoczęto produkcję i sprzedaż  produktów bakteriobójczych z nowej grupy produktowej CleanSkin.

Przychody segmentu Pozostałe wyniosły 15,8 mln zł wobec 75,3 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA tego segmentu wyniósł -0,5 mln zł wobec 8,2 mln zł zysku EBITDA przed rokiem. Spadek przychodów w segmencie Pozostałe wynika przede wszystkim z zaprzestania prowadzenia handlu hurtowego na rynku energii elektrycznej przez Boryszew S.A. O./Energy.

Notowania: Boryszew SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BRS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk