• Sklep
  • Odbierz prezent
Boryszew

29 maja spółka Boryszew przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z oczekiwaniami analityków. Pogorszenie koniunktury na rynku samochodowym wpłynęło na wyniki Grupy.

 

29 maja w godzinach wieczornych spółka Boryszew opublikowała raport kwartalny. W 1 kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1,5 mld zł wobec 1,62 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Były niższe o 7% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 48,5 mln zł wobec 77,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 24,3 mln zł wobec 51,4 mln zł rok wcześniej. Wyniki osiągnięte przez spółkę  były zgodne z oczekiwaniami analityków PAP Biznes.

Spadek przychodów Segmentu Metale był związany przede wszystkim ze spadkiem cen w PLN większości oferowanych metali oraz spadkiem wolumenów sprzedaży Grupy o 7,5%. Spadek wolumenów sprzedaży nie objął jedynie spółek ZM Silesia SA O/Oława i Impexmetal SA Aluminium Konin. Wzrost wolumenu sprzedaży w Impexmetal SA Aluminium Konin był efektem zwiększenia mocy produkcyjnych. W 1 kwartale 2019 r. przychody Segmentu Metale wyniosły 907 mln zł. EBITDA tego Segmentu wyniosła 58 mln zł wobec 67,7 mln zł rok wcześniej.

Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja wynikał ze spadku sprzedaży części i narzędzi. W dużym stopniu wynika to z nowych norm środowiskowych oraz spowolnienia na rynku samochodów osobowych. W 1 kwartale przychody Segmentu Motoryzacja wyniosły 449 mln zł. EBITDA tego segmentu wyniosła 20,5 mln zł wobec 33,3 mln zł rok wcześniej.

Po 1 kwartale 2019 r. w Segmencie Motoryzacja pozyskano kontrakty na łączną kwotę 22 mln euro. Spółka dostrzega potencjał w rynku samochodów elektrycznych.

Segment Chemia przyniósł natomiast wyższe przychody przy nieco wyższych wolumenach sprzedaży. W 1 kwartale przychody Segmentu Chemia wyniosły 73 mln zł, co stanowi wzrost o 4% rok do roku. EBITDA segmentu Chemia wyniosła 3,5 mln zł wobec 4,1 mln zł rok wcześniej. W tym segmencie spadek EBITDA wynikał z niższych marż na niektóre produkty.

EBITDA Segmentu Pozostałe wyniosła 8,2 mln zł wobec 5,6 mln zł rok wcześniej.

 

O spółce

Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Specjalizuje się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Prowadzi swą działalność za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych i centrów badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w Europie, Azji i obu Amerykach. Spółka jest obecna na GPW od 1996 r.

Czytaj także: Impexmetal – czy spółka zniknie z GPW?

17 maja w swych komunikatach spółki Boryszew i Impexmetal poinformowały o wezwaniu na akcje spółki Impexmetal. Jak wyglądają szczegóły?   17 maja zostało ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Impexmetal. Wzywającymi są spółka Impexmetal S.A. i spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.. Czytaj
Impexmetal – czy spółka zniknie z GPW?


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestorka. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk