• Odbierz prezent
BORYSZEW: Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki (2021-03-18 10:04)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 marca 2021 roku powziął informację o dokonaniu w dniu 17 marca 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu zmiany Statutu Spółki na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 stycznia 2021 roku, polegającego na dodaniu w § 4 ust. 1 Statutu Spółki, nowego rodzaju działalności:

PKD 20.20.Z - Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych.


Szczegółowa podstawa prawna: § 6 w zw. § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
Statut Boryszew SA 17 03 2021.pdfTekst jednolity Statutu Spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEWChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 22 658 65 68+48 22 659 75 27
(telefon)(fax)
biuro@boryszew.com.plboryszew.com.pl
(e-mail)(www)
837-000-06-34750010992
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Piotr LisieckiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk