Advertisement
  • Odbierz prezent
Boryszew

28 maja Boryszew opublikował wyniki finansowe za 2019 rok. Był to ważny rok dla Grupy. Przychody były wyższe niż przed rokiem, jednak Boryszew zakończył go ujemnym wynikiem, do czego przyczynił się odpis związany z nabyciem Alchemii.

 

28 maja w godzinach wieczornych spółka Boryszew opublikowała raport finansowy za 2019 rok. Przychody wyniosły 6,26 mld zł wobec 6,1 mld zł w poprzednim roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 210,3 mln zł wobec 229,6 mln zł rok wcześniej. Grupa Boryszew zakończyła 2019 rok stratą netto z działalności kontynuowanej w wysokości 96,8 mln zł wobec 144,5 mln zł zysku w 2018 r. Strata netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej wyniosła 98,7 mln zł wobec 140,8 mln zł przed rokiem. Strata netto przypadająca jednostce dominującej wyniosła 88 mln zł wobec 71,35 mln zł rok wcześniej.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że miniony rok był istotny dla grupy. Wycofano akcje Impexmetalu z obrotu giełdowego i włączono Alchemię do grupy kapitałowej Boryszew. Stwierdzono, że na wynik netto negatywnie wpłynął przede wszystkim odpis wartości firmy, która powstała po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w kwocie 163 mln zł. Dodano, że całkowita strata netto wyniosła -99 mln zł, jednak księgowy charakter tej operacji pozostał bez wpływu na działalność bieżącą spółki oraz jej płynność finansową.

Przychody ze sprzedaży segmentu Chemia w 2019 r. wyniosły 252,8 mln zł wobec 291,7 mln zł rok wcześniej. EBITDA tego segmentu wyniosła 12,47 mln zł w porównaniu do 14,65 mln zł przed rokiem. Segment Motoryzacja przyniósł przychody w wysokości 1,78 mld zł wobec 1,9 mld zł w poprzednim roku. EBITDA tego segmentu wyniosła 61,67  mln zł wobec 72,95 mln zł rok wcześniej. W segmencie Metale Grupa Boryszew uzyskała przychody na poziomie 4,02 mld zł w porównaniu do 3,68 mld zł w poprzednim roku. Wynik EBITDA tego segmentu wzrósł do 325,78 mln zł z poziomu 276,88 mln zł rok wcześniej. Przychody segmentu Pozostałe wzrosły do 336,52 mln zł z 310,91 mln zł w 2018 r. EBITDA tego segmentu wyniosła 19,19 mln zł wobec 41,03 mln zł rok wcześniej.

Notowania: Boryszew SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BRS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk