• Odbierz prezent
Boryszew spółka GPW

17 września spółka Boryszew przedstawiła wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Jak kształtowały się przychody i wyniki w poszczególnych segmentach działalności? Co wpłynęło na wyniki osiągnięte przez spółkę?

 

17 września w godzinach wieczornych spółka Boryszew opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2019 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej wyniosły 3,21 mld zł wobec 3,25 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 1,2% rok do roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 136,35 mln zł wobec 156,85 mln zł rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 74,57 mln zł wobec 107,62 mln zł w ubiegłym roku. Zysk netto przypadający jednostce dominującej wyniósł 52,87 mln zł wobec 74,74 mln zł w I półroczu 2018 r.

 

Podział na segmenty

W I półroczu przychody w segmencie Motoryzacja wyniosły 922,7 mln zł wobec 1,03 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Przychody segmentu Metale wyniosły 2,04 mld zł wobec 1,95 mld zł rok wcześniej. Przychody w segmencie Chemia wyniosły 132,7 mln zł wobec 141,7 mln zł w ubiegłym roku. W segmencie Pozostałe przychody wyniosły 115,2 mln zł wobec 124,3 mln zł rok wcześniej.

W raporcie poinformowano, ze wzrost przychodów segmentu Metale był związany przede wszystkim z ujęciem w wynikach przychodów Grupy Alchemia za II kwartał na kwotę 276,2 mln zł w związku z przejęciem 100% kontroli nad tą grupą. Pozostałe podmioty tego segmentu (z wyjątkiem ZM Silesia S.A. O/Oława i Impexmetal S.A. Aluminium Konin) osiągnęły niższe przychody niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, co wynikało ze spadku cen w PLN większości oferowanych metali i spadku wolumenów sprzedaży o 7%.

Spadek przychodów w segmencie Motoryzacja wynikał ze spadku sprzedaży części. W dużym stopniu był związany z nowymi procedurami WLTP oraz spowolnieniem na rynku samochodów osobowych.

W I półroczu wynik EBITDA z działalności kontynuowanej wyniósł 228,6 mln zł wobec 231 mln zł rok wcześniej. W podziale na segmenty wynik ten kształtuje się następująco. EBITDA segmentu motoryzacja wyniosła 52,3 mln zł wobec 63,4 mln zł w ubiegłym roku. EBITDA segmentu Metale wyniosła 160,6 mln zł wobec 151,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA segmentu Chemia wyniosła 8,5 mln zł wobec 6,8 mln zł rok wcześniej. EBITDA segmentu Pozostałe wyniosła 7,2 mln zł wobec 9,3 mln zł w tym samym okresie 2018 r.

 

Wyniki w II kwartale

W II kwartale przychody jednostki dominującej wzrosły do 1,7 mld zł wobec 1,63 mld zł rok wcześniej. Szacunki analityków wahały się w przedziale 1,49 mld zł do 1,75 mld zł. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 87,8 mln zł wobec 81,7 mln zł w II kwartale ubiegłego roku. Zysk netto jednostki dominującej w II kwartale 2019 r. wyniósł 37,3 mln zł wobec 37 mln zł rok wcześniej. Zysk netto analitycy szacowali w przedziale 40,4-44,3 mln zł.

 

O spółce

Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Specjalizuje się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Prowadzi swą działalność za pośrednictwem 30 zakładów produkcyjnych i centrów badawczo-rozwojowych zlokalizowanych w Europie, Azji i obu Amerykach. Spółka jest obecna na GPW od 1996 r.

Czytaj także: Boryszew z niższym zyskiem. Sytuacja na rynku odbiła się na wynikach spółki

29 maja spółka Boryszew przedstawiła wyniki finansowe za 1 kwartał 2019 r. Były one zgodne z oczekiwaniami analityków. Pogorszenie koniunktury na rynku samochodowym wpłynęło na wyniki Grupy.   29 maja w godzinach wieczornych spółka Boryszew opublikowała raport kwartalny. W 1 kwartale 2019 r. skons.. Czytaj
Boryszew z niższym zyskiem. Sytuacja na rynku odbiła się na wynikach spółki

Notowania: Boryszew SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:BRS/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk