• Odbierz prezent
BORYSZEW: Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz dotyczących wycen wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Boryszew (2021-02-16 16:50)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Informacja nt. rozpoczęcia procesu analiz dotyczących wycen wybranych aktywów Grupy Kapitałowej Boryszew
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 39/2020 w sprawie aktualizacji informacji nt. ryzyka związanego z trwającymi postępowaniami kontrolnymi w spółkach zależnych oraz analizą związaną z alokacją sfinalizowanych w IV kwartale 2020 roku transakcji przeniesienia na rzecz Emitenta praw własności do akcji i udziałów innych spółek kapitałowych będących w posiadaniu Impexmetal S.A., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 oraz raporcie okresowym za III kwartał 2020 roku, Zarząd Boryszew S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 lutego 2021 roku podjął decyzje o rozpoczęciu procedury, z zaangażowaniem zewnętrznego eksperta, obejmującej dodatkowe analizy możliwego wpływu na wyceny poszczególnych składników aktywów objętych ww. transakcjami, z punktu widzenia wpływu rozliczenia tej transakcji na poszczególne składniki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew.
Wyniki przedmiotowych analiz zostaną ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Boryszew obejmującym wyniki IV kwartału 2020 roku.
Przeprowadzenie przedmiotowych analiz ma na celu dokonanie weryfikacji wartości powyższych aktywów na potrzeby skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta. W przypadku ewentualnego zidentyfikowania utraty wartości poszczególnych aktywów Emitent zobowiązany będzie zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, do dokonania właściwych operacji o charakterze księgowym w odniesieniu do poszczególnych aktywów lub ich grup.
O zakończeniu i wynikach przedmiotowych analiz Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEWChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 22 658 65 68+48 22 659 75 27
(telefon)(fax)
biuro@boryszew.com.plboryszew.com.pl
(e-mail)(www)
837-000-06-34750010992
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-16Piotr LisieckiPrezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk