Advertisement
  • Odbierz prezent
BORYSZEW: Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja (2021-05-04 20:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-04
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Decyzja organu podatkowego w sprawie zaległości podatkowych w spółce zależnej - aktualizacja
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach z dnia 19 kwietnia 2021 roku określającej zaległe zobowiązanie podatkowe spółki zależnej od Emitenta ZM SILESIA S.A. („ZM SILESIA”) w podatku VAT za 2012 rok („Decyzja”), że w dniu 4 maja 2021 roku ZM SILESIA otrzymała zawiadomienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ws. wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomościach ZM SILESIA do kwoty 75,6 mln złotych jako zabezpieczenie należności związanych z wykonaniem Decyzji.
Emitent podkreśla, że, w związku z odmienną oceną stanu faktycznego przyjętego w Decyzji, ZM SILESIA zamierza zaskarżyć w/w decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z powyższymi zdarzeniami, Spółka będzie informowała w trybie kolejnych raportów bieżących.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEWChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-807Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Aleje Jerozolimskie92
(ulica)(numer)
+48 22 658 65 68+48 22 659 75 27
(telefon)(fax)
biuro@boryszew.com.plboryszew.com.pl
(e-mail)(www)
837-000-06-34750010992
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-04Andrzej JuszczyńskiPrezes Zarządu
2021-05-04
Mikołaj Budzanowski
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk