• Odbierz prezent
BOOMBIT S.A.: Dokonanie odpisu aktualizującego (2021-02-26 13:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-02-26
Skrócona nazwa emitenta
BOOMBIT S.A.
Temat
Dokonanie odpisu aktualizującego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BoomBit S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w związku z przygotowywaniem raportu rocznego
za 2020 rok, w dniu 26 lutego 2021 r. podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 6,33 mln zł (w tym
4,96 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym).
Na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisów
aktualizujących 6 gier, w łącznej wysokości 1,97 mln zł (2,34 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym): Idle Coffee Corp, Cooking Festival, Mighty Heroes, Tiny Gladiators 2, Word Search Heroes
oraz Tiny Tomb: Dungeon Explorer. Odpisy spowodowane były niższymi od zakładanych wynikami
osiąganymi przez powyższe tytuły, które w ocenie Emitenta mają ograniczone możliwości poprawy w
przyszłości, w związku z czym Emitent nie planuje ich dalszego rozwoju.
Emitent dokonał ponadto oceny projektów w pipelinie produkcyjnym, na których prace zostały zawieszone
w związku z aktualizacją celów strategicznych oraz intensywnym rozwojem portfolio gier typu hyper-casual.
Dążąc do optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów i kompetencji, Emitent podjął decyzję o
niekontynuowaniu prac nad pięcioma projektami na różnym etapie zaawansowania (John Doe, Guns Club
oraz gry z gatunku Sport, Racing oraz Puzzle) oraz dokonaniu odpisów aktualizujących na pełną wartość
w/w aktywów, w łącznej wysokości 4,36 mln zł (w tym 2,62 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu
finansowym).
Zarząd Spółki jest przekonany, że brak kontynuacji prac nad ww. projektami, w związku z obraną strategią
koncentracji na grach hyper-casual, przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania w grach GaaS o
wysokim potencjale monetyzacyjnym, dotychczasowego portfolio Grupy oraz kolejnych tytułów
wydawanych na platformie Nintendo Switch, jest najbardziej korzystna z punktu widzenia Akcjonariuszy.
Pozytywny wpływ obranej strategii wydawniczej przejawia się w wyższych przychodach i wynikach
operacyjnych oraz w szczególności korzystnych przepływach pieniężnych generowanych z działalności
operacyjnej Spółki oraz Grupy Kapitałowej BoomBit od początku 2020 r.
Na dzień publikacji niniejszego raportu nie zostało zakończone badanie jednostkowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Boombit S.A. za rok 2020, w związku z czym wskazane
powyżej kwoty odpisów aktualizujących nie są ostateczne. Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów
okresowych w 2021 r. zawartym w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2021, Spółka planuje opublikować
skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie roczne za rok 2020 w dniu 23 kwietnia 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BOOMBIT S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-283Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zacna2
(ulica)(numer)
+48 504 210 022
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9571040747221062100
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-26Marcin OlejarzPrezes Zarządu
2021-02-26Marek PertkiewiczCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk