• Odbierz prezent
BoJ bez obniżki stóp procentowych przyspiesza natomiast zakup ryzykownych aktywów

Decyzje w Japonii zostały podjęte!

Na nadzwyczajnym posiedzeniu 16 marca Bank Japonii pozostawił swoją kluczową krótkoterminową stopę procentową na niezmienionym poziomie -0.1 proc., ale zwiększył roczne tempo zakupów ETF o 100 proc. z 6 bln JPY do 12 bln JPY. Dodatkowo zapowiedział również zakup innych ryzykownych aktywów, aby minimalizować skutki gospodarcze pandemii COVID-19. Decydenci polityczni wprowadzili również nową operację polegającą na udzielaniu pożyczek na pokrycie długu przedsiębiorstw w wysokości około 8 bln JPY jako zabezpieczenia o stopie procentowej 0 proc. z terminem zapadalności do 1 roku. Operacja ta będzie prowadzona do końca września bieżącego roku. Bank centralny zwiększył również górny limit na zakup obligacji korporacyjnych o 2 bln JPY oraz przeprowadził operację z górnym limitem ich kwot pozostających do spłaty, wynoszącym odpowiednio około 3.2 bln JPY i 4.2 bln JPY. Ten dodatkowy zakup będzie kontynuowany do końca września. Poniedziałkowe posiedzenie zastąpi spotkanie, które początkowo było, zaplanowane na 18-19 marca.

Stopa procentowa w Japonii (%)

FXMAG indeksy boj (bank of japan) bez obniżki stóp procentowych przyspiesza natomiast zakup ryzykownych aktywów qe  bank of japan  stopy procentowe  jpy  covid-19 1

Bank of Japan jest jednym z niewielu światowych banków centralnych, będących obecnie na ujemnych stopach procentowych. Przez lwią część historii nikt nawet nie przewidywał, że może dojść do czasów, w których dopłaca się za dług. Dlatego też nie dziwi decyzja BoJ, który zamiast wchodzić dalej na ujemne stopy procentowe, podjęła decyzję o QE. Jak wiemy, standardowym instrument służący do regulacji podaży pieniądza jest stopa procentowa banków centralnych. Jeśli stopa ta znajduje się na poziomach poniżej zera, a mimo to nie osiągamy pożądanych efektów makroekonomicznych, banki centralne podejmują decyzję, zwiększania podaż pieniądza poprzez niekonwencjonalne bodźce podażowe, takie jak zakupy różnego rodzaju obligacji na rynku. Zakup tych instrumentów sprawia, że podmioty, które chwilowo utraciły płynność gotówkową, mogą przetrwać recesję.

Stopy procentowe w wybranych krajach

FXMAG indeksy boj (bank of japan) bez obniżki stóp procentowych przyspiesza natomiast zakup ryzykownych aktywów qe  bank of japan  stopy procentowe  jpy  covid-19 2


Karol Piotrowski

Redaktor portalu FXMAG.pl

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk