• Odbierz prezent
Bogdanka

17 kwietnia spółka Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Były one niższe niż przed rokiem, ale nie stanowiło to zaskoczenia dla inwestorów.

 

17 kwietnia przed sesją na GPW Bogdanka przedstawiła wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 464,1 mln zł, EBITDA 134,8 mln zł, a zysk operacyjny 44,9 mln zł. W I kwartale Bogdanka wypracowała zysk netto w wysokości 33,7 mln zł. W 2019 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 2,066 mln ton, a sprzedaż węgla 1,918 mln ton.

Dla porównania w I kwartale 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 540,8 mln zł, EBITDA 222,9 mln zł, zysk operacyjny 128 mln zł, a zysk netto 110 mln zł.

Spółka poinformowała, że na niższe wyniki w I kwartale przede wszystkim wpłynęło zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa, wynikające z ciepłej i wietrznej zimy. Dodano, że dodatkowo w I kwartale 2019 r. miała miejsce kumulacja czynników, które w nadzwyczaj korzystny sposób wpłynęły na wyniki tego kwartału.

Przedstawione wyniki mają charakter wstępny. Publikacja ostatecznych wyników za I kwartał 2020 r. jest zaplanowana na 22 maja 2020 r.

W pierwszych godzinach piątkowej sesji na GPW kurs akcji Bogdanki zyskuje 3,92%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk