• Odbierz prezent
Bogdanka

15 lipca spółka Lubelski Węgiel Bogdanka poinformowała o wstępnych wynikach finansowych za pierwsze półrocze 2019 r.

 

15 lipca po zakończeniu sesji na GPW, spółka LW Bogdanka przedstawiła wstępne wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2019 r. Szacowane skonsolidowane przychody wyniosły 1,1 mld zł. Wynik EBITDA to 421,78 mln zł, a EBIT 229,18 mln zł. Szacowany zysk netto wyniósł 187,69 mln zł.

W swym komunikacie spółka dodała, że w pierwszym półroczu 2019 r. produkcja węgla handlowego wyniosła 4,83 mln ton, a sprzedaż 4,77 mln ton.

W drugim kwartale nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na wyniki, natomiast w pierwszym kwartale miało wpływ rozwiązanie w całości rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej w kwocie 22,7 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie półrocznym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za pierwsze półrocze 2019 r., który zostanie opublikowany 30 sierpnia 2019 r.

 

Warto wspomnieć, że w analogicznym okresie 2018 r. Bogdanka osiągnęła przychody w wysokości 856 mln zł, wynik EBITDA 278,6 mln zł, zysk operacyjny 78 mln zł, a zysk netto 66,4 mln zł.

 

Lubelski Węgiel Bogdanka jest producentem węgla kamiennego. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są głównie firmy prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk