• Odbierz prezent
Bogdanka przedstawia wyniki finansowe za 2019 r. Zysk spółki wzrósł o ponad 400%

26 marca przed sesją na GPW spółka Lubelski Węgiel Bogdanka przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Były one znacznie wyższe niż przed rokiem.

 

26 marca przed sesją na GPW Bogdanka opublikowała raport finansowy za 2019 r.

W 2019 r. skonsolidowane przychody wyniosły 2,16 mld zł wobec 1,76 mld zł, co stanowi wzrost o 22,8%. Zysk operacyjny wyniósł 375,2 mln zł wobec 62 mln zł w poprzednim roku. Wynik EBITDA wyniósł 767,6 mln zł w porównaniu z 469,2 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 63,3%. W 2019 r. Bogdanka wypracowała zysk netto w wysokości 308,7 mln zł wobec 53,8 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 473,9%. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 308,6 mln zł wobec 53,6 mln zł przed rokiem.

W samym IV kwartale 2019 r. Bogdanka uzyskała przychody na poziomie 531,7 mln zł wobec 421 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny wyniósł 55,5 mln zł wobec straty wynoszącej 30,6 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł 156,2 mln zł  w porównaniu z 69,7 mln zł rok wcześniej. W IV kwartale 2019 r. Bogdanka osiągnęła zysk netto w wysokości 44,8 mln zł wobec straty wynoszącej 22 mln zł rok wcześniej. Uzyskane przez spółkę wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że w 2019 r. Bogdanka wypracowała rekordowe w historii spółki wydobycie sięgające 9,45 mln ton węgla handlowego i sprzedała 9,4 mln ton.

W pierwszej godzinie handlu na GPW kurs akcji Bogdanki zyskuje 6,17%. W tym momencie za akcje spółki inwestorzy płacą 17,20 zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk