• Odbierz prezent
BNP Paribas

7 listopada bank BNP Paribas Bank Polska przedstawił wyniki finansowe za III kwartał 2019 r. Zysk netto okazał się niższy od oczekiwań analityków.

 

7 listopada przed sesją na GPW bank BNP Paribas opublikował wyniki finansowe za III kwartał 2019 r.

W trzecim kwartale wynik odsetkowy banku wyniósł 798,3 mln zł wobec 508 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Był on zgodny z oczekiwaniami analityków.

Wynik z prowizji wyniósł 205,5 mln zł wobec 132 mln zł przed rokiem, co również było zgodne z oczekiwaniami analityków.

W trzecim kwartale BNP Paribas osiągnął zysk netto w wysokości 114,8 mln zł wobec 131 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 12% rok do roku. Okazał się on niższy o 18% od szacunków analityków, którzy oczekiwali zysku netto na poziomie 139,8 mln zł.

W okresie ostatnich trzech kwartałów wynik odsetkowy banku wyniósł 2,36 mld zł wobec 1,45 mld zł przed rokiem. W tym okresie wynik z prowizji wyniósł 612,6 mln zł wobec 384,7 mln zł rok wcześniej.

W ostatnich trzech kwartałach zysk netto banku wyniósł 493,4 mln zł wobec 319,5 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najważniejszym wydarzeniem wpływającym na poziom zysku netto w trzech kwartałach 2019 r. była realizacja transakcji zakupu podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska, która miała miejsce 31 października 2018 r.

W trzecim kwartale koszty integracji wyniosły 103,3 mln zł.

Bank informował wcześniej o utworzeniu rezerwy w wysokości 48,8 mln zł na proporcjonalny zwrot prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu po wyroku TSUE. W czwartek bank poinformował też o utworzeniu rezerwy  w wysokości 11,3 mln zł z tytułu wyroku sądowego dotyczącego sprawy opcyjnej klienta korporacyjnego, 6,4 mln zł rezerwy na stratę operacyjną oraz 2,6 mln zł korekty ceny sprzedaży faktoringu.

Chociaż zysk netto banku był niższy od oczekiwań analityków, nie zmartwiło to inwestorów. W pierwszej godzinie handlu na GPW kurs akcji banku wzrósł o 3,54%.

Czytaj także: BNP Paribas – poznaj wyniki połączonego banku

29 sierpnia bank BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2019 r.   W II kwartale 2019 r. bank BNP Paribas uzyskał wynik odsetkowy w wysokości 794,7 mln zł. Był wyższy o 2% od konsensusu analityków na poziomie 781,2 mln zł. Wynik z prowizji i opłat wyniósł 201,2 mln zł w.. Czytaj
BNP Paribas – poznaj wyniki połączonego banku


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk