• Odbierz prezent
BNP Paribas z wynikami finansowymi za I kwartał 2020. Jest lepiej niż się spodziewano

13 maja przed sesją na GPW bank BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Na zysk netto w znacznym stopniu wpłynęły odpisy, jednak i tak okazał się on wyższy niż spodziewali się analitycy.

 

13 maja przed sesją na GPW bank BNP Paribas opublikował raport finansowy za I kwartał 2020 r. W I kwartale wynik z tytułu odsetek wyniósł 810,5 mln zł wobec 770,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 5% rok do roku. Wynik z tytułu prowizji wyniósł 206,8 mln zł wobec 205,9 mln zł rok wcześniej. W I kwartale bank wypracował zysk netto w wysokości 115,1 mln zł wobec 161,1 mln zł przed rokiem, co stanowi spadek o 29% rok do roku. Był on natomiast wyższy o 36% od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 84,4 mln zł.

W I kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 198,3 mln zł. Były one wyższe o 113% niż rok wcześniej. Były też wyższe o 8% od szacunków analityków, którzy spodziewali się odpisów na poziomie 183,1 mln zł.

W raporcie napisano, że „tak znaczne pogorszenie wyniku z odpisów związane jest przede wszystkim z negatywnymi prognozami dotyczącymi kształtowania się koniunktury gospodarczej w Polsce i na świecie, w związku z rozwojem pandemii koronawirusa.”

Według szacunków BNP Paribas, skutki pandemii, obejmujące m. in. osłabienie złotego i oczekiwania banku dotyczące wpływu pandemii na kondycję finansową klientów kredytowych banku, wpłynęło na wzrost odpisów i rezerw o co najmniej 70 mln zł.

Na początku środowej sesji na GPW kurs akcji BNP Paribas wzrósł o 0,60%.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk