• Odbierz prezent
BNP Paribas bank

13 sierpnia BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe. Zysk netto w II kwartale znacznie przewyższył oczekiwania analityków.

 

13 sierpnia przed sesją na GPW bank BNP Paribas opublikował wyniki finansowe za I półrocze 2020 r. W II kwartale wynik odsetkowy wyniósł 763 mln zł wobec 795 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 4% rok do roku. Był on o 1% niższy od konsensusu analityków na poziomie 769,5 mln zł. Wynik z prowizji był zbliżony do wyniku uzyskanego rok wcześniej i wyniósł 200 mln zł wobec 201 mln zł przed rokiem. Okazał się on jednak wyższy o 5% od szacunków analityków na poziomie 191,6 mln zł. W II kwartale bank osiągnął zysk netto w wysokości 219 mln zł wobec 217 mln zł rok wcześniej, co stanowi wzrost o 1% rdr. Zysk netto przewyższył o 38% oczekiwania analityków, którzy spodziewali się zysku netto na poziomie 159,1 mln zł.

W całym I półroczu zysk netto banku wyniósł 334,1 mln zł wobec 378,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W II kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 199,9 mln zł i były wyższe o 78% niż przed rokiem. W II kwartale bank utworzył rezerwy na ryzyko związane z kredytami frankowymi  w wysokości 15,24 mln zł. Łączna wartość rezerw dotyczących kredytów frankowych na koniec czerwca wyniosła 58,68 mln zł.

Bank podtrzymał prognozę, że łączny wpływ obniżek stóp procentowych na wynik odsetkowy za cały 2020 r. może wynieść od 195 do 230 mln zł.

 


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk