• Odbierz prezent
BNP Paribas. Co warto wiedzieć o banku BNP Paribas? Najciekawsze i najważniejsze informacje

BNP Paribas jest jedną z instytucji działających w sektorze bankowym w Polsce. Pośród tak wielu ofert ciężko wybrać tę najbardziej odpowiadającą z punktu widzenia potrzeb klienta. Jednakże, jeśli stajesz przed trudnym wyborem odpowiedniej dla siebie instytucji bankowej warto poznać wszelkie najważniejsze informacje jej dotyczące oraz oferowane przez nią produkty i usługi. W dzisiejszym artykule został przedstawiony podmiot o nazwie BNP Paribas.

Podstawowe informacje o francuskiej spółce BNP Paribas

BNP Paribas jest największym bankiem detalicznym we Francji z siedzibą główną znajdującą się w Paryżu. Powstał w 2000 roku z połączenia banków Banque Nationale de Paris (BNP) oraz Paribas. Prezesem BNP Paribas Polska S.A. jest obecnie Przemysław Gdański. Oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych jak i do osób prowadzących swoją działalność. Wszelkie działania powiązane z prowadzeniem konta czy korzystania z oferowanych usług możliwe są zarówno za pośrednictwem bankowości internetowej i mobilnej jak i bezpośrednio w placówce banku.

Siedziba Banku BNP Paribas

Główna siedziba banku znajduje się w Paryżu, natomiast w Polsce mieści się blisko 480 oddziałów.  Doradcy zachęcają jednak, aby w związku z prowadzonymi na terenie kraju działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa korzystać z bankowości mobilnej lub internetowej. Większość działań związanych z obsługą i prowadzeniem konta jest umożliwiona przez pośrednictwo aplikacji.

Fundacja BNP Paribas

Od 2006 roku bank prowadzi fundację charytatywną wspierającą budowę kapitału społecznego, rozwój organizacji obywatelskich. Dodatkowo BNP Paribas współpracuje z organizacjami zajmującymi się wyrównywaniem szans edukacyjnych i zapobieganiem wykluczeniu jednostek wrażliwych i znajdujących się w trudnej sytuacji.

BNP Paribas w liczbach

BNP Paribas Polska S.A. jest częścią grupy kapitałowej, która obecnie działa na terenie 71 krajów. W Polsce znajduje się blisko 480 placówek banku, około 420 dostępnych bankomatów, a instytucja zrzesza około 3 900 000 klientów.

Najważniejsze i najciekawsze wydarzenia, czyli historia BNP Paribas

W 1919 roku powstał Polski Bank Rolny z siedzibą w Warszawie, który zajmował się głównie udzielaniem kredytów o różnym przeznaczeniu dla średnich i małych gospodarstw rolnych.

W roku 1950 Bank Rolny przejął funkcję centrali organizacyjnej,

 finansowej i rewizyjnej. W roku 1975 w wyniku połączenia Banku Rolnego i Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych powstaje Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ). W 1994 roku Bank Gospodarki  Żywnościowej zostaje przekształcony w spółkę akcyjną.

Biuro maklerskie

W tym samym roku biuro maklerskie banku BGŻ uzyskało jako pierwsze w Polsce zgodę Komisji Papierów Wartościowych na prowadzenie doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Bankowość internetowa

W 1996 roku bank umożliwił klientom oddziałów korzystanie z bankowości elektronicznej HOME BANKING, a w 2003 roku wprowadził obsługę internetową dla przedsiębiorców. W 2006 roku zostało wprowadzone nowe logo banku.

Akcjonariat

20 marca 2007 roku ogłoszona została struktura akcjonariatu: Robobank 44,5%, Skarb Państwa 37,32% Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 12,87%, a pozostali 5,3%. W roku 2010 rozpoczęła się współpraca Banku BGŻ oraz Concordia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Rok później został uruchomiony internetowy bank - BGŻ Optima.

Debiut Banku BNP Paribas

27 maja 2011 Bank BNP Paribas S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Połączenie z Robobank

W roku 2014 francuska Grupa BNP Paribas przejęła od holenderskiego Robobank kontrolę nad Bankiem BGŻ, tego samego roku Walne Zgromadzenie Banku BGŻ podjęło decyzję o połączeniu obu instytucji.

Zmiana nazwy

Rok później została zmieniona nazwa banku na BGŻ BNP Paribas, a rok później nastąpiła fuzja banku BGŻ BNP Paribas oraz Sygma Bank. Zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2018 Bank BGŻ BNP Paribas przejął działalność Raiffeisen Bank Polska S.A. W roku 2019 w marcu został dokonany wpis do KRS odnośnie zmiany statutu banku.

Grupa kapitałowa Banku BNP Paribas w Polsce

Spółki zależne od banku:

 • BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Bankowy Fundusz Nieruchomości Actus Sp. z o.o.
 • BNP Paribas Group Service Center S.A.,
 • BNP Paribas Leasing Service Sp. z o.o.,
 • Campus Leszno Sp. z o.o.,
 • BNP Paribas Solutions Sp. z o.o.,

Pozostałe podmioty Grupy BNP Paribas w Polsce:

 • BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o.,
 • BNP Paribas SA Oddział w Polsce,
 • Arval Service Lease Polska Sp. z o.o.,
 • Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Credit Polska S.A.,
 • BNP Paribas Securities Service S.K.A. Oddział w Polsce,
 • BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o.,
 • BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o.

Oferta dla klientów indywidualnych

W ofercie dla klientów indywidualnych znajduje się wiele produktów takich jak podstawowe konta oszczędnościowo-rozliczeniowe, konta walutowe, czy konta dla dzieci. Dodatkowo można ubiegać się o kredyty bankowe czy pożyczki (kredyt gotówkowe, kredyt konsolidacyjny, kredyt hipoteczny, kredyt samochodowy, pożyczka hipoteczna, pożyczka gotówkowa, karty kredytowe).

W ofercie znaleźć można produkty inwestycyjne:

 rachunek maklerski, fundusze inwestycyjne (portfele inwestycyjne, polskie fundusze inwestycyjne) czy produkty strukturyzowane. Więcej informacji dotyczących oferty BNP Paribas dla klientów indywidualnych znajdziesz na oficjalnej stronie banku

BNP Paribas logowanie

Klienci BNP Paribas mogą zalogować się w bankowości internetowej poprzez skorzystanie oficjalną stronę internetową banku lub do aplikacji mobilnej używając odpowiednio przypisanego identyfikatora oraz pinu. Login do serwisu transakcyjnego dostępny jest w umowie lub dokumentach otrzymanych w banku podczas zakładania konta bankowego, można skorzystać także z aliansu, jeżeli został on wcześniej ustawiony. Chcesz zalogować się do swojego konta w bankowości elektronicznej, kliknij poniższy button, a zostaniesz przekierowany do głównej strony logowania w BNP Paribas.

Logowanie BNP Paribas

BNP Paribas konto firmowe

Jeżeli posiadasz konto firmowe w Banku BNP Paribas, korzystać z niego możesz przez pośrednictwo bankowości elektronicznej lub aplikacji mobilnej GOmobile Biznes. Dzięki posiadaniu aplikacji możesz logować się biometrycznie, poprzez odcisk palca. Chcesz zalogować się do konta dla firm w BNP Paribas, kliknij poniższy button, a zostaniesz przeniesiony do strony głównej logowania na stronie banku.

Logowanie BNP Paribas dla firm 

Oferta dla przedsiębiorców

W ofercie dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność również znajduje się wiele produktów takich jak konta firmowe, rachunki powiernicze i zastrzeżone, kredyty na działalność bieżącą, kredyty inwestycyjne, kredyty dla firm agro, zabezpieczenia kredytów, leasing, faktoring. Pełna oferta dostępna jest na stronie Banku BNP Paribas.

Realizacja przelewów, sesje elixir w Banku BNP Paribas

Sesje elixir czyli część całego systemu elixir, polegają na pośrednictwie przy realizacji przelewów międzybankowych. Każdy bank na ustalone godziny przelewów wychodzących jak i przychodzących. W BNP Paribas sesje przelewów wychodzących są ustalone na 8:00, 11:45 oraz 14:15, z kolei przelewy przychodzące odbywają się w godzinach: 11:00 - 12:00, 15:00 -15:30 oraz 17:30 - 18:00.

 

Przelewy wychodzące

Przelewy przychodzące

08:00

11:00-12:00

8:00-11:45

14:30-15:00

11:45-14:15

17:00-18:00

Tabela 1. Godziny przelewów wychodzących i przychodzących w Banku BNP Paribas.

BNP Paribas biuro maklerskie

Bank BNP Paribas oferuje dostęp do biuro maklerskiego oraz założenie rachunku. Dla klientów istnieje możliwość przygotowania strategii dostosowanej do potrzeb, dokonywania inwestycji w różne aktywa. Klienci mają dodatkowo dostęp do analiz i komentarzy eksperckich przygotowanych przez analityków Banku BNP Paribas.

Opinie o Banku BNP Paribas

Dostępne jest wiele opinie dotyczących jakości świadocznych usług przez Bank BNP Paribas. Na ogół są one pozytywne, a o zadowoleniu klientów świadczy także ich liczba, która sięga prawie 4 milionów. Jeśli jednak stoisz teraz przed wyborem odpowiedniego dla siebie banku jak i dogodnej oferty, powinieneś dokładnie przeanalizować dostępne na rynku produkty bankowe, aby znaleźć dopasowaną do twoich potrzeb ofertę.

Podziel się swoją opinią

Jeżeli kiedykolwiek korzystałeś z usług Bank BNP Paribas, podziel się z nami swoją opinią na temat usługodawcy i wybranej przez Ciebie oferty.


Wiktoria Gut

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk