• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. (2021-06-21 17:15)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku („NWZ”) zwołanym na dzień 17 czerwca 2021 r.


Akcjonariusze:
1. BNP Paribas SA – 93.501.327 głosów na NWZ, co stanowi 63,38% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 68,91% liczby głosów na NWZ;
2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35.490.226 głosów na NWZ, co stanowi 24,06% w ogólnej liczbie głosów i stanowiło 26,16% liczby głosów na NWZ.Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 623 z późn. zm.)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)


List of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held on 17 June 2021

current report no. 36/2021

date: 21 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby submits the list of shareholders holding at least 5% of the total number of votes at the Extraordinary General Meeting of the Bank (the “EGM”) held on 17 June 2021.

Shareholders:

1. BNP Paribas SA – 93,501,327 votes at the EGM, which represents 63.38% of the total number of votes and 68.91% of votes at the EGM;

2. BNP Paribas Fortis SA/NV – 35,490,226 votes at the EGM, which represents 24.06% of the total number of votes and 26.16% of votes at the EGM.

Legal basis

Article 70, item 3) of the Act dated 29 July 2005 on Public Offering and Conditions of Financial Instruments Introduction into an Organized Trading System and on Public Companies (consolidated text - Journal of Laws of 2019, item 623 as amended)BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-21 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-06-21 Wojciech Kembłowski Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk