• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r. (2021-06-17 15:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia:2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. w załączeniu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.


Podstawa prawna
§19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
Uchwaly podjete przez NWZ 17_06_2021 PL.pdfUchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. w dniu 17 czerwca 2021 r.
Resolutions adopted by EGM 17_06_2021 EN.pdfResolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held on 17 June 2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held on 17 June 2021

current report no. 34/2021

date: 17 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. encloses the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting of BNP Paribas Bank Polska S.A. held on 17 June 2021.

Legal basis

§19 section 1 item 6) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-17 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-06-17 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający,
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk