• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF (2021-07-07 13:03)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr37/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat


Rezerwa na ryzyko prawne kredytów mieszkaniowych CHF

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. zaakceptował wysokość szacunku rezerwy dotyczącej roszczeń z tytułu umów kredytów mieszkaniowych w CHF w II kwartale 2021 r. w łącznej kwocie 186,5 mln zł. Oznacza to, że wartość bilansowa rezerwy według stanu na 30 czerwca 2021 r. wyniesie 458,7 mln zł.

Wzrost wartości rezerwy jest skutkiem przede wszystkim zwiększenia liczby postępowań w toku. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. Bank był pozwanym w 1 378 postępowaniach sądowych, co oznacza przyrost w II kwartale 2021 r. o 435 spraw (436 nowych postępowań, 1 zakończone).

Szczegółowe informacje dotyczące ryzyka prawnego związanego z umowami kredytów mieszkaniowych w CHF zostaną ujawnione w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2021 r.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MARMESSAGE (ENGLISH VERSION)

Provision for a legal risk related to the CHF mortgage loans

current report no. 37/2021

date: 7 July 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") hereby informs that on 7 July 2021, it approved the estimated level of the provision for claims related to the CHF mortgage loans’ agreements for the second quarter of 2021 in a total amount of PLN 186.5 million. As a result, the balance value of the provision as at 30 June 2021 would amount to PLN 458.7 million.

The increase of the provision results mainly from the growing number of pending legal cases. As at 30 June 2021, the Bank was suited in 1 378 court cases, which represents an increase of 435 cases in the second quarter of 2021 (436 new lawsuits, 1 case finished).

Detailed information on legal risk related to the CHF mortgage loans’ agreements will be disclosed in the Consolidated Semi-Annual Report of the Bank's Group for the first half of 2021.

Legal basis

Article 17, item 1 of the Market Abuse Regulation (MAR)


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-07-07 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-07-07 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk