• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2021-03-26 17:11)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia o transakcjach na instrumentach pochodnych, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (warranty subskrypcyjne serii A2), dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączone powiadomienia dotyczą poniższych osób:
1. Volodymyr Radin
2. Ryszard Jezierski
3. Wojciech Kembłowski
4. Bernard Sapała
5. Jarosław Rot
6. Kazimierz Łabno
7. Tomasz Bżykot
8. Przemysław Furlepa
9. Przemysław Gdański
10. Witold Broniszewski
11. Andre Boulanger
12. Michał Kozarzewski
13. Konrad Kopciuch
14. Jean-Charles Aranda
15. Iwona Gajek


Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załączniki
PlikOpis
RB14_BNPP_Zalacznik transakcje_03_2021.pdfPowiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notifications of transactions on financial instruments made by persons discharging managerial responsibilities

current report no. 14/2021

date: 26 March 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. encloses received notifications of transactions on derivatives within the meaning of trading in financial instruments regulations (subscription warrants series A2) made by persons discharging managerial responsibilities.

The attached notifications apply to the following persons:

1. Volodymyr Radin

2. Ryszard Jezierski

3. Wojciech Kembłowski

4. Bernard Sapała

5. Jarosław Rot

6. Kazimierz Łabno

7. Tomasz Bżykot

8. Przemysław Furlepa

9. Przemysław Gdański

10. Witold Broniszewski

11. Andre Boulanger

12. Michał Kozarzewski

13. Konrad Kopciuch

14. Jean-Charles Aranda

15. Iwona Gajek

Legal basis

Article 19 paragraph 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse ("Market Abuse Regulation") - information about transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities.


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-26 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-03-26 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk