• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze (2021-03-08 18:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. przekazuje w załączeniu otrzymane powiadomienia o transakcjach na instrumentach pochodnych, w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi (warranty subskrypcyjne serii A1), dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączone powiadomienia dotyczą poniższych osób:
1. Gdański Przemysław
2. Boulanger Andre
3. Aranda Jean-Charles
4. Radin Volodymyr
5. Furlepa Przemysław
6. Śledziewski Jerzy
7. Łabno Kazimierz
8. Kembłowski Wojciech
9. Bżykot Tomasz
10. Kozarzewski Michał
11. Rot Jarosław
12. Sapała Bernard
13. Jezierski Ryszard
14. Gajek Iwona
15. Broniszewski Witold
16. Kopciuch Konrad


Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Załączniki
PlikOpis
RB07_BNPP_Zalacznik transakcje_03_2021.pdfPowiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych
dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notifications of transactions on financial instruments made by persons discharging managerial responsibilities

current report no. 7/2021

date: 8 March 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. encloses received notifications of transactions on derivatives within the meaning of trading in financial instruments regulations (subscription warrants series A1) made by persons discharging managerial responsibilities.

The attached notifications apply to the following persons:

1. Gdański Przemysław

2. Boulanger Andre

3. Aranda Jean-Charles

4. Radin Volodymyr

5. Furlepa Przemysław

6. Śledziewski Jerzy

7. Łabno Kazimierz

8. Kembłowski Wojciech

9. Bżykot Tomasz

10. Kozarzewski Michał

11. Rot Jarosław

12. Sapała Bernard

13. Jezierski Ryszard

14. Gajek Iwona

15. Broniszewski Witold

16. Kopciuch Konrad

Legal basis

Article 19 paragraph 3 of the Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse ("Market Abuse Regulation") - information about transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
BNP PARIBAS BANK POLSKA SABanki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-211WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
KASPRZAKA2
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
www.bnpparibas.pl
(e-mail)(www)
526-100-85-46010778878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu
2021-03-08 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk