• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A. (2021-06-07 15:54)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021


Data sporządzenia:


Skrócona nazwa emitentaBNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat


Informacja o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawnaArt. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji


Treść raportu:

Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2021 r. wpłynęło do Banku zawiadomienie od jednego z akcjonariuszy Banku – BNP Paribas SA („Akcjonariusz”), w którym Akcjonariusz poinformował o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku, o treści jak w załączeniu.


Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, ze zm.)

Załączniki


PlikOpis

RB33_BNPP_Attachment_notification_BNP Paribas.pdf
Informacja akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Notice on the change of the total number of votes in BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 33/2021

date: 7 June 2021

The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (the “Bank”) informs that on June 7, 2021, it was notified by one of the Bank’s shareholders, BNP Paribas SA (the “Shareholder”), about the change of the total number of votes at the Bank’s general meeting, as attached.

Legal basis

Article 70 Item 1 of the Act of 29 July 2005 on Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing Financial Instruments on an Organized Trading System and on Public Companies (consolidated text: Dz. U. of 2020, Item 2080, as amended)

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-07 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-06-07 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk