• Odbierz prezent
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2021 (2021-04-19 17:02)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr20/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat


Informacja o wysokości ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny dla BNP Paribas Bank Polska S.A. składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2021

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

W związku z otrzymaniem 19 kwietnia 2021 r. pisma z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”), Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że wysokość ustalonej przez BFG dla Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za rok 2021 wynosi 90 147 tys. zł.

Łącznie składki na BFG zaksięgowane przez Bank w ciężar kosztów pierwszego kwartału 2021 roku, wynoszą 103 716 tys. zł (wyżej wymieniona składka roczna na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2021 rok w kwocie 90 147 tys. zł oraz składka na fundusz gwarancyjny banków należna za pierwszy kwartał 2021 roku w kwocie 13 569 tys. zł).Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MARMESSAGE (ENGLISH VERSION)

Information on the amount of the annual contribution to the banks’ resolution fund for year 2021 set by the Bank Guarantee Fund for BNP Paribas Bank Polska S.A.

current report no. 20/2021

date: 19 April 2021

In connection with the letter received from the Bank Guarantee Fund ("BFG") on 19 April 2021, the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. ("the Bank") hereby informs that the amount of the annual contribution to the banks’ resolution fund for year 2021 set by the BFG for the Bank is PLN 90,147 thousand.

Total contributions for the BFG recognized by the Bank in the costs of the first quarter of 2021 amounted to PLN 103,716 thousand (the above mentioned annual contribution to the banks’ resolution fund for 2021 in the amount of PLN 90,147 thousand and the contribution to banks’ guarantee fund due for the first quarter of 2021 in the amount of PLN 13,569 thousand).

Legal basis

Art. 17 (1) of the Market Abuse Regulation (MAR)


BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.(pełna nazwa emitenta)BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Banki (ban)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)01-211
WARSZAWA(kod pocztowy)
(miejscowość)KASPRZAKA
2(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)

www.bnpparibas.pl(e-mail)

(www)526-100-85-46
010778878(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-04-19 Jean-Charles Aranda Wiceprezes Zarządu


2021-04-19 Aleksandra Zouner Dyrektor Zarządzający
Pion Rachunkowości Zarządczej
i Relacji Inwestorskich

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk