• Odbierz prezent
BNP Paribas Bank Polska prezentuje wyniki za III kwartał 2020 r. Zysk netto wyższy o ponad 100%

10 listopada bank BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki finansowe za III kwartał. Osiągnięty zysk netto okazał się znacznie wyższy niż przed rokiem. Bank może pochwalić się również wzrostem wyniku prowizyjnego. Uzyskane wyniki przewyższyły oczekiwania analityków.

 

10 listopada przed sesją na GPW bank BNP Paribas Bank Polska opublikował wyniki kwartalne. W III kwartale wynik odsetkowy wyniósł 738,9 mln zł wobec 798 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi spadek o 7% rok do roku. Okazał się on jednak wyższy o 3% od konsensusu analityków na poziomie 716 mln zł. Wynik prowizyjny był natomiast wyższy o 22% niż w analogicznym okresie zeszłego roku i wyniósł 251 mln zł wobec 206 mln zł rok wcześniej. Okazał się też o 17% wyższy od szacunków analityków, którzy spodziewali się wyniku prowizyjnego na poziomie 213,8 mln zł. Bank zakończył III kwartał zyskiem netto w wysokości 231,5 mln zł w porównaniu do 115 mln zł przed rokiem, co stanowi wzrost o 102% rdr. Osiągnięty zysk przewyższył o 24% konsensus analityków na poziomie 186,4 mln zł.

W ciągu trzech kwartałów 2020 r. BNP Paribas Bank Polska wypracował zysk netto w wysokości 565,6 mln zł wobec 493,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 14,6% rdr.

W III kwartale odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły 94,7 mln zł. Analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 135,9 mln zł. Wynik z tytułu rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniósł 39,9 mln zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk