Advertisement
  • Odbierz prezent
BLUMERANG INVESTORS S.A.: Rozwiązanie umowy inwestycyjnej (2021-04-17 11:36)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr2/2021Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

BLUMERANG INVESTORS S.A.
Temat


Rozwiązanie umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.Treść raportu:

Zarząd Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2020 r. z dnia 9 października 2020 roku (w którym poinformował o zawarciu umowy inwestycyjnej; zwanej w dalszej części komunikatu: Umowa Inwestycyjna) oraz raportu ESPI nr 10/2020 z dnia 14 grudnia 2020 roku (w którym poinformował o podpisaniu aneksu do Umowy Inwestycyjnej) informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2021 roku zawarł z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem, p. Rafałem Kołłątajem oraz Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie porozumienie, w którym Strony postanowiły, że z dniem zawarcia tego porozumienia Umowa Inwestycyjna ulega rozwiązaniu. Każda ze Stron oświadczyła, że co do zasady nie przysługują jej żadne roszczenia względem pozostałych Stron wynikające z Umowy Inwestycyjnej i zobowiązuje się nie dochodzić takich roszczeń.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BLUMERANG INVESTORS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)BLUMERANG INVESTORS S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)60-476
Poznań(kod pocztowy)
(miejscowość)Jasielska
16A(ulica)
(numer)61 664 80 61
61 664 80 62(telefon)

(fax)info@preipo.pl
www.blumerang.pl(e-mail)

(www)7811809934
300623460(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-17Andrzej DulnikPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk