• Odbierz prezent
BLOOBER TEAM S.A.: Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego (2021-03-15 17:12)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Sprzedaż akcji własnych w ramach programu motywacyjnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Cystersów 9, 31-553 Kraków („Spółka" lub „Emitent”) informuje, że - w oparciu o treść uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków Programu Motywacyjnego w części pozostawionej do dyspozycji tego organu przez Walne Zgromadzenie i trybu wejścia przez te osoby w posiadanie akcji Spółki oraz przyjętego na jej podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego spółki Bloober Team Spółka Akcyjna obowiązującego w okresie od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku ("Program") - w związku ze spełnieniem przesłanki pomyślnego ukończenia procesów certyfikacji gier "The Medium" i "Observer: System Redux" na konsolę Microsoft Xbox przewidzianej w Programie (o czym Spółka informowała raportami bieżącymi nr 75 z dnia 3 listopada 2020 r. oraz nr 112 z dnia 15 grudnia 2020 r.), Spółka złożyła w dniu 15 marca 2021 r. dyspozycję sprzedaży oraz sprzedała 300 akcji własnych Spółki osobie uprawnionej wchodzącej w skład kluczowych pracowników Spółki, w ramach transakcji OTC, tj. poza alternatywnym systemem obrotu, po cenie określonej zgodnie z regulaminem Programu, za łączną kwotę 1572 zł.

Spółka do tej pory sprzedała osobom uprawnionym łącznie 17 696 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 1% kapitału zakładowego Spółki, za łączną kwotę 41 062,79 zł.

Emitent posiada obecnie 4150 akcji własnych Spółki, stanowiących ok. 0,23% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,23% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Piotr BabienoPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk