• Odbierz prezent
BLOOBER TEAM S.A.: Realizacja programu skupu akcji własnych (2021-08-02 18:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2021
Data sporządzenia: 2021-08-02
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Realizacja programu skupu akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do informacji przekazanych w Raporcie Bieżącym nr 53/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz Raporcie Bieżącym nr 31/2021 z dnia 12 lipca 2021 r. zawiadamia, że w wyniku złożonego za pośrednictwem Domu Maklerskiego Trigon S.A. zlecenia maklerskiego w dniu 12 lipca 2021 r., nabyte zostało w dniu 2 sierpnia 2021 roku na rachunek Spółki 2600 akcji własnych Emitenta po średniej cenie 17,44 zł za akcję.
W wyniku przeprowadzonych transakcji w ramach skupu akcji własnych Emitent nabył łącznie 247735 akcji własnych Spółki (uwzględnienie wartości po procedurze splitu akcji Spółki z dnia 18 marca 2021 r.), stanowiących ok. 1,40% jej kapitału zakładowego oraz ok. 1,40% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Emitent posiada 70775 akcji własnych nabytych w ramach ww. skupu akcji własnych Emitenta, stanowiących ok. 0,40% jej kapitału zakładowego oraz ok. 0,40% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-08-02Piotr BabienoPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk