• Odbierz prezent
BLOOBER TEAM S.A.: Oświadczenie KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta (2021-03-12 17:59)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia:2021-03-12
Skrócona nazwa emitenta
BLOOBER TEAM S.A.
Temat
Oświadczenie KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. postanowił na wniosek Emitenta dokonać wymiany (podziału) akcji Emitenta.
Na mocy Oświadczenia nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wyznaczył 18 marca 2021 r. jako dzień podziału 1 767 299 (milion siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda na 17 672 990 (siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł każda.
Wskazane Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zostało podjęte na wniosek Emitenta w związku z uchwalonym zmniejszeniem wartości nominalnej akcji Emitenta przy jednoczesnym zwiększeniu ich ilości (split) przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 8 grudnia 2020 r. uchwałą nr 4, której treść Emitent przekazał do wiadomości publicznej raportem nr 24/2020 w dniu 8 grudnia 2020 r. Rejestracja zmian Statutu Emitenta w związku ze splitem akcji nastąpiła w dniu 18 lutego 2021 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym 3/2021 w dniu 18 lutego 2021 r.
Oświadczenie nr 438/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
BLO_oświadczenie KDPW_12032021.pdfOświadczenie KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-12Piotr BabienoPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk