• Odbierz prezent
Blisko 3-krotny wzrost przychodów CI Games w I kwartale 2020

Ponad 12,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży całego portfolio gier wypracowała w pierwszym kwartale br. Grupa CI Games. 72 proc. tej kwoty stanowiły przychody z tytułu sprzedaży gry Sniper Ghost Warrior Contracts. Skonsolidowany zysk brutto w tym okresie wyniósł 2,3 mln zł, a zysk netto 1,5 mln zł. Różnicę stanowi niegotówkowe rozliczenie sald podatku odroczonego w wysokości 0,8 mln zł. Spółka pracuje nad nową grą z serii SGWC. Premiera tytułu może nastąpić jeszcze w tym roku. Równocześnie zespół kontynuuje prace nad grą Lords of the Fallen 2.

- Pierwszy kwartał br. uważam za udany. Od stycznia do marca wypracowaliśmy jako Grupa trzykrotnie wyższy przychód ze sprzedaży, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, głównie dzięki solidnej sprzedaży najnowszej gry z serii Sniper Ghost Warrior. Zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł 1,5 mln zł i był obniżony o niegotówkowe rozliczenie podatku dochodowego w wysokości 0,8 mln zł. Tym samym spółka rozliczyła część aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego związanego ze stratą podatkową z lat ubiegłych – informuje Marek Tymiński, prezes CI Games.

Grupa w pierwszym kwartale osiągnęła wysokie przepływy pieniężne netto w wysokości 7,9 mln zł. Same przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 17,3 mln zł. Dodatkowo w styczniu br. CI Games spłaciła w całości kredyt w rachunku bieżącym (w wysokości 5 mln zł). Zarząd jest w trakcie rozmów dotyczących wydłużenia finansowania spółki w ramach umowy Kredytu Odnawialnego. Środki chce przeznaczyć na realizację dwóch projektów. – W naszej ocenie Bank rozumie bieżącą sytuację spółki. Nasze obecne potrzeby finansowania są ponad dwukrotnie niższe niż te, które mieliśmy wcześniej. Taki poziom zadłużenia spółki jest na zdecydowanie zdrowym poziomie za czym przemawiają kluczowe wskaźniki finansowe – dodaje Marek Tymiński.

Zarząd spółki pozytywnie ocenia sprzedaż swojego kluczowego projektu – Sniper Ghost Warrior Contracts w pierwszym kwartale br. Osiągnięty w tym czasie wynik w kanale cyfrowym był prawie 50 proc. wyższy od sprzedaży gry SGW3 w analogicznym okresie trzech miesięcy (czerwiec – sierpień 2017 roku.) Zarząd m.in. na podstawie tych danych, oraz biorąc pod uwagę kanały cyfrowe, spodziewa się większej sprzedaży SGWC w stosunku do SGW3 – zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. CI Games szacuje, że SGWC osiągnie całkowity zwrot z inwestycji (łącznie z kosztami marketingu) najpóźniej w trzecim kwartale 2020 roku.

Obecnie spółka pracuje nad najnowszą grą z serii. Premiera tytułu może nastąpić jeszcze w tym roku. Kampania marketingowa rozpocznie się w okolicach wakacji. – Gra będzie zawierała nową, kluczową cechę, która ma szansę przyciągnąć grupę nowych graczy do serii oraz dać dużą dawkę pierwszorzędnej zabawy obecnym fanom SGW. Pierwsze kluczowe szczegóły przedstawimy już na starcie kampanii promocyjnej gry – komentuje Marek Tymiński.

Na początku stycznia 2020 roku spółka zleciła jednemu z partnerów istotne prace rozwojowe w zakresie dalszego rozwoju serii SGW, wykraczające poza grę SGWC2.

Równocześnie spółka rozwija grę Lords of the Fallen 2 w modelu współpracy własnego teamu i podwykonawców. Nad grą pracuje bardzo doświadczony wewnętrzny zespół CI Games, podzielony na dwie nowe lokalizacje geograficzne. W pierwszym kwartale spółka rozpoczęła również współpracę w zakresie produkcji gry z zewnętrznymi partnerami. – Gra Lords of the Fallen 2 jest największym projektem spółki zarówno pod względem budżetu, jak i potencjału sprzedaży – podkreśla Tymiński.

Na początku roku platforma wydawnicza CI Games – United Label – zaprezentowała dwa tytuły z portfolio – Röki i Eldest Souls – na najważniejszych wydarzeniach branżowych, m.in. na MIX Live Showcase i Steam Game Festival. Eldest Souls zdobyło nagrodę Best of MIX Live Showcase. W marcu, podczas Indie World Showcase, studio ogłosiło wydanie gry na platformę Nintendo Switch. Na dzień publikacji raportu na wishliście osób zainteresowanych nabyciem gry Roki na PC znajduje się ponad 46 tys. osób. Ponad 41 tys. deklaruje nabycie Eldest Souls. – Jestem zadowolony z poziomu wishlist na platformie Steam, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że duża cześć osób zainteresowanych zakupem danego tytułu, zapisuje się na wishlistę przeważenie dopiero na kilka tygodni przed premierą – mówi prezes CI Games.

O CI Games

CI Games to globalny wydawca, deweloper i dystrybutor produktów w zakresu rozrywki interaktywnej. Siedziba spółki mieści się w Warszawie, a działalność w Ameryce Północnej i Południowej prowadzona jest z biura w Nowym Jorku. Spółka została utworzona w 2002 r., a jej akcje są notowane na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W portfelu CI Games znajdują się wysoko oceniane, sprzedawane w wielomilionowych nakładach tytułu Lords of the Fallen i Sniper Ghost Warrior, seria gier, której globalna sprzedaż przekroczyła 7 mln egzemplarzy. Spółka pracuje obecnie nad kilkoma szeroko znanymi grami wieloplatformowymi, w tym Sniper Ghost Warrior: Contracts 2, kolejną edycją gry akcji RPG Lords of the Fallen oraz innymi tytułami, których nazwy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Więcej informacji na temat CI Games znajduje się pod adresem www.cigames.com, prace zespołu można też śledzić na Facebooku albo na profilu w serwisie Twitter.


Gaming. Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe dotyczące spółek gamingowych znajdujących się zarówno na rynku regulowanym GPW oraz NewConnet jak i spółek jeszcze nie notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk