Advertisement
  • Odbierz prezent
BLIRT S.A.: Zmiana zamówienia o istotnej wartości (2021-04-21 13:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia: 2021-04-21
Skrócona nazwa emitenta
BLIRT S.A.
Temat
Zmiana zamówienia o istotnej wartości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2020 z dnia 03.11.2020 r. Zarząd Blirt S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że zamówienie, które zostało zrealizowane zgodnie z założonym harmonogramem w roku 2020, w porozumieniu z Klientem zostało aktualnie skorygowane o kwotę ok. 3 mln zł, a produkty będące przedmiotem zamówienia, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur kontroli jakości, zostały zwrócone do Spółki. W związku z powyższym realizacja zamówienia, o którym mowa powyżej zakończona została na poziomie ok 52%. Korekta zostanie uwzględniona w sprawozdaniu finansowym za rok 2020. Emitent informuje jednocześnie, że wskazana korekta nie powinna w sposób istotny wpłynąć na wynik finansowy za rok 2020, którego szacunkowa wartość została przekazana w raporcie okresowym za IV kwartał 2020 r., z uwagi m.in. na inne korekty wprowadzane w związku z toczącym się badaniem sprawozdania przez biegłego rewidenta. Ponadto Emitent zwraca uwagę, że współpraca z Klientem, którego dotyczy ww. zamówienie jest kontynuowana, natomiast na chwilę obecną nie jest możliwe oszacowanie wartości nowych zamówień, które będą realizowane w roku bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BLIRT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BLIRT S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-172Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Trzy Lipy3/1.38
(ulica)(numer)
587 39 6150587 39 6151
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
583-300-93-29
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-21Marian PopinigisPrezes ZarząduMarian Popinigis
2021-04-21Krzysztof KurWiceprezes ZarząduKrzysztof Kur

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk